May 23

Menjadi Pejuang Kebenaran sepanjang Kehidupan

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian”-  Pramoedya

pandai saja aku belum sampai, tapi sudah ingin bekerja untuk keabadian – Aku tak ingin hilang ditengah zaman perang (pemikiran) – Aku ingin berperan, ikut dalam barisan yang merindukan perubahan-  Maka kubuatlah serangkaian tulisan.  Tapi sebelum dan setelah semua itu : Aku hanya ingin menebarkan kebaikan–Memperjuangkan kebenaran sepanjang kehidupan.

Salam cinta, semoga cinta saya membawa kebaikan bagi setiap insan

muhammad.atiatul.m (2)

Long life moeslem learner


Copyright 2021. All rights reserved.

Posted May 23, 2017 by muhammad.atiatul.m in category "Uncategorized

About the Author

Long life moeslem learner

Leave a Reply

Your email address will not be published.